POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

Marek Kotula, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marek Kotula”
z siedzibą w Czarnej 385, 37-125 Czarna, NIP: 8151766388, REGON: 387662037,

zwany dalej „Administratorem”. 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: marek@kotula.co

  1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wyrażających się w szeroko pojętej komunikacji, dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi, a także optymalizacji naszej strony i prowadzonych lub planowanych kampanii marketingowych, analizie użyteczności i jakości, celach marketingowych, a także rozwoju naszych usług. 

Ponadto, dane osobowe mogą być także przetwarzane z uwagi na złożone zamówienia w Serwisie, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także wykonania przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa, zawartymi m.in. w ustawie o rachunkowości czy Ordynacji Podatkowej  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

  1. Zakres zbierania danych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a)             imię;

b)             nazwisko;

c)             adres;

d)             numer telefonu;

e)             adres e-mail;

f)              nazwa firmy;

g)             numery: NIP, REGON, KRS

i)              IP urządzenia;

j)              Informacje zbierane przez Cookies.

  1. Prawo wycofania zgody
  2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
  3. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio na adres marek@kotula.co.
  4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie realizacji wszelkich umów (m.in. w celu zawarcia umowy), kontaktu albo podejmowania innych działań, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

W każdej chwili możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce. Poniżej znajdują się odnośniki do instrukcji opisujących jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach: 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

• Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

• Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

• Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

W odniesieniu do aplikacji Google Analytics informacje o tym jak wyłączyć jego działanie, znajdziesz tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nasza strona korzysta z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te przetwarzają Twoje dane w sposób zautomatyzowany (profilowanie). Są to narzędzia umożliwiające remarketing naszych produktów oraz rejestrujące Twój ruch na stronie. Te wszystkie informacje pomagają nam ulepszać naszą ofertę kierowaną do Ciebie, weryfikować błędy pojawiające się w funkcjonalności Serwisu i reagować na nie.

W zakresie profilowania niniejszy serwis korzysta z Google Analytics, czyli aplikacji działającej w oparciu o pliki Cookies DoubleClick, umożliwiające rozpoznanie Twojej przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane są automatycznie przez Cookies, dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej, a następnie są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić dla Nas raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Google może przekazywać powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. 

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com), mającą siedzibę główną w USA i posiadającą certyfikat EU-US-Privacy Shield. Zgodnie z umową pomiędzy USA a Komisją Europejską, przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Przypominamy również, iż możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu Cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. 

  1. Odbiorcy danych osobowych
  2. Nasza strona internetowa przekazuje uzyskane dane podmiotom świadczącym usługi IT (w szczególności Google LLC, o czym mowa powyżej) oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora czy podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze lub marketingowe, a także usługi w zakresie dochodzenia i ustalania roszczeń, czy też wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. 

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do USA, w ramach umowy powierzenia danych zawartej z Google LLC, będącego dostawcą usługi Google Analytics, posiadającej certyfikat Privacy Shield.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.