Prosty projekt graficzny GRATIS:

Każdy podczas składania zamówienia, może skorzystać z darmowego projektu graficznego dla swojego wydruku.

Poprzez „prosty projekt graficzny” rozumiemy projekt który spełnia poniższe wymagania:

  • jednolite tło, lub tło składające się z jednego zdjęcia dostarczonego przez klienta
  • na tle znajduje się prosty napis, pisany jedną czcionką o jednolitym kolorze

Bardziej rozbudowane projekty będą wymagały skorzystania z usług naszych grafików według opłaty z cennika.

Drukujemy również z plików dostarczonych przez klienta. Muszą one spełniać wymogi do druku określone tutaj.