Banery Reklamowe Rzeszów

Gdzie można zawiesić baner reklamowy? – Kwestie prawne

Technicznie rzecz biorąc, baner reklamowy można zawiesić praktycznie wszędzie. Prawnie jednak nie jest to już takie proste, a czasami nawet niemożliwe.

Na starcie pragnę zaznaczyć, że ten wpis nie stanowi porady prawnej, a przytoczone w nim przykłady mogły ulec zmianę lub się przedawnić. Autor nie ponosi odpowiedzialności za  decyzje przez czytelnika.

Pozwolenie na budowę

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08), artykuł 29 wymienia budowle i budynki, które do ich wybudowania nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Niestety na tej liście nie znajdziemy konstrukcji reklamowych. Oznacza to że należy je traktować jako wymagające pozwolenia na budowę.

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 marca 2016 roku:
„O tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem czy też nie, nie decyduje sposób i metoda związania z gruntem, nie decyduje również technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to, czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego wiązania.”
Oznacza to że tak jak w większości przypadków, kluczową rolę odgrywa i tak interpretacja podmiotu przez sędziego.

Wieszanie reklam/banerów na istniejących budynkach

W tym wypadku sprawa ma się inaczej. Gdy baner reklamowy ma być umieszczony na istniejącej już budowli/budynku, w życie wchodzi art. 26 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy, który mówi o tym, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

baner reklamowy na budynku
banery reklamowe na budynku

Reasumując:

  • tablica reklamowa ma być umieszczona na istniejącym już budynku
  • nie wieszamy reklam na zabytkach
  • jeśli podświetlamy naszą reklamę, to tylko na terenie zabudowanym

Jeśli spełnimy te trzy warunki to naszą reklamę możemy montować bez żadnych dodatkowych pozwoleń.

Zasłanianie okien

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU z 1999r. nr 74, poz. 836 ze zm.) zakazuje instalowania urządzeń i nośników reklamowych, oraz innych niezwiązanych z użytkowaniem mieszkania lub budynku, jeśli ograniczają one dzienne oświetlenie mieszkania.

Oznacza to że takie instalacje można wieszać na ślepych ścianach oraz klatkach schodowych. Dodatkowo często spotykamy się z instalacjami takimi jak siatki mesh.

siatka mesh
siatka mesh

Przepuszczają one dużą ilość światła, ale czy wystarczająco dużo? – to już zależy od interpretacji sądu. Pewne jest to że takie reklamy pojawiają się często i jeszcze będą pojawiać.

Opłaty

W niektórych przypadkach może się okazać że przyjdzie nam zapłacić, nawet jeśli wydaje się nam że spełniliśmy wszystkie wymagania.
Przepisy w zakresie instalowania reklam nie są precyzyjne. Może się okazać że w niektórych miejscowościach, spółdzielniach lub wspólnotach mieszkaniowych spotkamy się koniecznością poniesienia opłaty za naszą reklamę.

Pas drogowy

Prawo budowlane wymaga aby taką inwestycję zgłosić w starostwie powiatowym. Jeżeli starostwo w przeciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, to inwestor występuje do zarządcy drogi o zgodę na umieszczenie reklamy w pasie drogowym. Kluczowymi aspektami są rozmiary konstrukcji i to jakie potencjalne zagrożenia może stwarzać. Przykładowo reklamy montowane nad chodnikami są rozpatrywane bardziej rygorystycznie.

Reklamy instalowane poza pasem drogowym, nie wymagają pozwolenia od starostwa, w wypadku kiedy znajdują się w odpowiedniej odległości od krawędzi jezdni:

  • 30m w terenie zabudowanym i 50 m w niezabudowanym dla autostrad
  • 20m i 40m dla dróg ekspresowych
  • 10 i 25m dla dróg krajowych
  • 8 i 20m dla dróg wojewódzkich i powiatowych
  • 6 i 15m dla dróg gminnych

Pamiętajmy jednak że nie tylko odległość od drogi nas ogranicza, zastanów się wcześniej czy Twoja konstrukcja nie będzie wymagała pozwolenia na budowę.

Oprócz kwestii prawnych, ważna jest również optymalizacja kosztów samej kampanii, więcej o tym napisałem w poście „Banery reklamowe – przed użyciem zapoznaj się z treścią tego wpisu”

Jeśli masz inne pytania – napisz do nas, z przyjemnością rozwiejemy Twoje wątpliwości 🙂

UWAGA – Ten wpis nie stanowi porady prawnej, a przytoczone w nim przepisy mogły się przedawnić lub ulec zmianie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe decyzje podjęte przez czytelnika.